შეტყობინება

გაგზავნა

სასტუმრო კაბადონი
თამარ მეფის ქუჩა #1
სიღნაღი, საქართველო 4200

ტელ: +995 32 2240400
ფაქსი: +995 32 2240401
ელ-ფოსტა: info@kabadoni.ge